Časté dotazy

Rozhodl jsem se odpovědět na otázky, které dostávám od svých známých i od návštěvníků MVE.

Co mě vedlo k tomu, abych postavil MVE?

Hlavním důvodem bylo to, že naše chata, na kterou od malička jezdím, byla v 70.letech postavena na částečně zasypaném náhonu, který původně před asi sto lety sloužil jako přivaděč vody z řeky Moravice pro elektrárnu v Mokřinkách. Nezasypaný náhon se zachoval pouze v jeho úvodní části, což je od vstupního objektu až po naši chatu. Od mládí jsem uvažoval, jak tento náhon opět využít pro výrobu elektřiny.

 

Kdy začaly mít moje představy reálnou podobu?

Bylo to někdy po roce 2000, kdy jsem začal jednat s úřady o možnosti výstavby MVE. Tuto anabázi není třeba podrobně popisovat, i když trvala mnoho let. Na konci tohoto procesu v roce 2013 bylo vydáno stavební povolení.

 

Šla stavba podle plánu?

Zcela určitě ne. Domníval jsem se, že stavba bude dokončena ke konci roku 2013. Realita ale byla zcela jiná. Dílo bylo uvedeno do zkušebního provozu až v květnu 2015. V rámci realizace nebyl problem s dodávkou šnekové turbíny od firmy Andritz, ani s realizací eletro částí a řízení turbíny, kterou zajišťovala jedna z dceřinných společností firmy ČEZ. Hlavní problémy byly s plněním stavební části, které vedly k neustálému posouvání termínů pro postupné plnění částí strojní a elektro. V závěru ještě došlo ke změně stavební firmy, která pak kvalitně a rychle dílo dokončila.

 

Proč jsem se rozhodl pro šnekovou turbínu?

Bylo to jednoznačně z toho důvodu, že i po vybudování jezu je spád na turbínu příliš malý pro využití jiných typů turbíny. Taky investiční náklady na pořízení a instalaci jsou nižší než např. u Kaplanovy turbíny. Nehledě na to, že turbína je robustní a jednoduché konstrukce.

 

Má tato turbína ještě další přednosti?

Ano. Tato turbína je “přátelská k rybám” (fish friendly). Pokud by se ryba dostala do této turbíny, nic se ji nestane, protože otáčky turbíny jsou malé a v rámci otáčení šroubovice se vytvářejí tzv. kapsy, ve kterých se ryba dostane nepoškozená ven. Aby k této situaci mohlo dojít, což je opravdu velmi nepravděpodobné, musela by ryba překonat jemná česla a hlavně tzv. elektronický odpuzovač ryb. A co se týče technické stránky, hlavní předností je, že se průtok vody touto turbínou dá dobře regulovat změnou otáček.

 

Jaká je návratnost MVE?

Toto je snad nejčastější otázka, kterou dostávám. Pokud bude předpokládaná výroba činné elektřiny na úrovni cca 8kW, návratnost je vice než 30 let.

 

Co bych dodal na závěr?

Nejprve bych chtěl poděkovat celé své rodině za jejich trpělivost a pomoc. Bez jejich podpory by tento projekt nemohl být realizován.

A taky se mě hodně lidí ptá, jestli bych s těmito zkušenostmi do této akce šel znovu. Musím upřímně odpovědět, že nevím. Jedná se totiž o časově velmi náročný projekt, který vyžaduje velké nasazení a usílí. Také lze jednoznačně říci, že z takového projektu nelze finančně zbohatnout, na druhou stranu mě baví hledat technická řešení a realizovat je. Moje osobní obohacení spočívá v tom, že se setkalo mnoho zajímavých, pracovitých a nadšených lidí, kteří spolu se mnou měli radost, že mohli uplatnit své technické dovednosti. Za to bych jim na závěr velmi rád poděkoval.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *